Saturday, January 18, 2020
Text Size

คลิปการอ่าน

 

ตั้งไข่ล้ม - น้องนิว

 

อาลินา

 

กระต่ายตื่นตูม - น้องหลินหลิน

 

ลา - น้องนิว

 

กระต๊าก - น้องกูล 3 ขวบ 1 เดือน

 

กุ๊กไก่ - น้องกูล 1 ขวบ 8เดือน

 

กุ๊กไก่ - น้องกูล 2 ขวบ 1 เดือน

 

กระต๊าก กระต๊าก - น้องนิว

Page 2 of 3

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด

Who's Online

We have 31 guests and no members online