Tuesday, March 26, 2019
Text Size

เรื่องราวน่ารู้

วิธีการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน โดย ตุ๊บปอง

เหตุที่ต้องเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ โดย ตุ๊บปอง

เชื่อไหมว่าลูกน้อยชอบหนังสือ

หนังสือคือสิ่งที่ลูกต้องการ โดย ตุ๊บปอง

หน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูก โดย ตุ๊บปอง

ภาษาหนังสือ คือภาษาของลูก โดย ตุ๊บปอง

พ่อแม่ลูกสนุกสนานในโลกหนังสือ โดย ตุ๊บปอง

หนังสือ คือทางเลือกที่ดี โดย ตุ๊บปอง

 มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ยืนหยัดสร้างหนูน้อยรักการอ่านด้วยนิทานจากนักเขียนชั้นครู

 สอนลูกเข้าถึง "ศีล 5" อย่างไรให้ได้ผล

“อาสาสมัครนักอ่าน” ปันสุขจากการอ่านส่งถึงผู้รับด้วยตัวเราเอง

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด