Tuesday, March 26, 2019
Text Size

เรื่องราวน่ารู้

การอ่านหนังสือให้เด็กฟังช่วยสร้างสรรค์ให้ลูกฉลาดได้ โดย ตุ๊บปอง

นิทาน และหนังสือ คือแนวทางในการบ่มเพาะสิ่งที่ดีให้แก่เด็ก โดย ตุ๊บปอง

หนังสือทำให้ลูกฉลาดทางจริยธรรม คุณธรรม โดย ตุ๊บปอง

หนังสือทำให้ลูกฉลาดในการแก้ปัญหา โดย ตุ๊บปอง  

หนังสือทำให้ลูกฉลาดทางอารมณ์ โดย ตุ๊บปอง

หนังสือทำให้ลูกฉลาดทางสติปัญญา โดย ตุ๊บปอง  

จุด Start ของ Bookstart โดย ตุ๊บปอง

ผู้หลักผู้ใหญ่ บอกให้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็ก โดย ตุ๊บปอง

เหตุและผลที่ต้องเล่านิทานและอ่านหนังสือให้ลูกฟัง โดย ตุ๊บปอง  

พ่อแม่ลูกสนุกสนานด้วยกันในโลกหนังสือ โดย ตุ๊บปอง  

หนังสือคือ ภาษาของลูก โดย ตุ๊บปอง

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด