Wednesday, July 24, 2019
Text Size

เรื่องราวน่ารู้

หนทางในการสร้างให้ลูกเป็นเด็กฉลาด Smart kids โดย ตุ๊บปอง  

การใช้หนังสือกับเด็กในขวบปีแรก โดย ตุ๊บปอง  

หนังสือคือทักษะ โดย ตุ๊บปอง  

ภาษาหนังสือ..ภาษาของลูก โดย ตุ๊บปอง

หนังสือ คือ คลังคำของลูก โดย ตุ๊บปอง  

บรรยากาศเอื้อ..ลูกรักการอ่าน โดย ตุ๊บปอง  

การเลือกหนังสือภาพสำหรับลูก โดย ตุ๊บปอง  

หนังสือภาพสำหรับลูก โดย ตุ๊บปอง

หนังสือคือของเล่น โดย ตุ๊บปอง  

โทรทัศน์เป็นเครื่องตัดตอนการเติบโตทางสมองของลูกน้อย โดย ตุ๊บปอง  

เพาะเมล็ดพันธุ์ความอ่อนโยนในใจเด็กด้วยหนังสือ โดย ตุ๊บปอง  

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด