Monday, June 25, 2018
Text Size

Tuesday, 11 September 2012 12:06

ชวนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ย่างเข้าสู่เดือนสิงหาคมของทุกปี มีวันสำคัญที่บรรดาลูกๆ ทุกคนต่างเฝ้ารอ นั่นคือ “วันแม่” หลายคนคงมีแผนจะทำอะไรดีๆ เพื่อแม่ เพื่อทดแทนความรัก ความห่วงใยที่แม่มีให้ลูกเสมอมา โดยไม่เคยหวังผลตอบแทน

สายใยแห่งความรักผูกพันระหว่างแม่กับลูก เริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนกระทั่งคลอดก็มี “น้ำนม” จากอกแม่ ที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกของชีวิตลูก ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 6 เดือนแรก อีกทั้งการที่แม่ลูกได้สัมผัสกัน ยังก่อให้เกิดความผูกพัน ลูกจะรู้สึกปลอดภัย สร้างเสริมความมั่นคงทางด้านจิตใจ เกิดพัฒนาการทางด้านสมองสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และบุคลิกภาพที่สมบูรณ์พร้อมในวัยเด็กโตและวัยผู้ใหญ่

“มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย” เป็นอีกภาคีหนึ่งของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับนมแม่ได้มากที่สุด ตลอดจนผลักดันให้สังคมไทยเห็นคุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืน

พ.ญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กล่าวถึงการทำงานของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ว่า มูลนิธิฯ มีเป้าหมายส่งเสริมให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ รูปแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผ่านเว็บไซต์www.thaibreastfeeding.org ให้เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ และการสร้างพลังสังคมนมแม่ของกลุ่มแม่อาสา การจัดทำ “ศูนย์พัฒนาวิชาการเรื่องนมแม่” จากระบบ Digital library เป็น E-library เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

การปลุกกระแสสังคมด้วยกิจกรรม “โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” โดยใช้พระฉายาลักษณ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ในแคมเปญ “นมแม่ที่ดีที่หนึ่งเลย”และ “ฉลาด แข็งแรง อารมณ์ดี...เริ่มที่นมแม่” ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติให้สังคมเห็นประโยชน์และความจำเป็นของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังเห็นความสำคัญในการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กับแม่ในระยะคลอด โดยการสนับสนุนสถาบันการผลิตแพทย์ทั้ง 18 แห่ง และระดับหลังปริญญา 17 แห่ง ให้มีการจัดหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เป็นมาตรฐานให้กับแพทย์ในสถาบันผลิตแพทย์ และผลิตชุดสื่อการสอนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้แพทย์มีบทบาทในการส่งเสริม แนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่คุณแม่มือใหม่ ทั้งในโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุข

นอกจากนี้ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เช่น ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัด “มุมนมแม่ในสถานประกอบการ” ให้พนักงานมีโอกาสได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการจำนวน 302 แห่ง ใน 40 จังหวัด และ จับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายแนวร่วมสู่ภาคประชาชน พัฒนา “ชุมชนต้นแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” เช่น ตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลเกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม, ศูนย์นมแม่ ค่ายตากสิน เทศบาลตำบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขยายออกไปในวงกว้างอีกด้วย” ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กล่าว

ประโยชน์ของนมแม่มีมากมาย ผ่านการคัดสรร ปรุงแต่งโดยธรรมชาติมาเป็นเวลานับพันๆ ปี ส่วนประกอบทั้งหลาย ต่างเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อปกป้องและเป็นประโยชน์ต่อทารกมากที่สุด โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อโรค จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่นมผงจะเลียนแบบ เพื่ออนาคตเด็กไทยที่แข็งแรง มาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันเถอะ

ติดต่อ   มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง     สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 11 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เว็บไซต์  http://www.thaibreastfeeding.org
เฟซบุ๊ค  http://www.facebook.com/Thaibf

 

ที่มา: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
เรียบเรียงโดย ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน
Teamcontent www.thaihealth.or.th

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด