Wednesday, July 24, 2019
Text Size

Tuesday, 25 June 2013 12:24

"ต้อง 11 ..7 อย่า" คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (7) โดย ตุ๊บปอง

ลูกรักเป็นนักอ่านแน่ ถ้าพ่อแม่มี ต้อง 11 ..7 อย่า

อย่าที่ 6 อย่าขัดคอหรือตำหนิ

พ่อแม่ต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอนะว่าในระหว่างการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง และลูกกำลังตั้งใจฟังนั้น อย่าขัดคอหรือตำหนิลูกเป็นอันขาด อย่างเช่น ขณะที่กำลังฟังพ่อแม่อ่านหนังสือ และในเรื่องราวนั้นมีคำที่สนุก ๆ จังหวะคำดี ๆ คำแปลก ๆ เสียงที่น่าสนใจ หรือ ประโยคที่โดนใจ ลูกอาจจะเปล่งเสียงตามทันที และเมื่อลูกออกเสียงไม่ชัด หรือพูดผิด พ่อแม่อย่าขัดคอ อย่าตำหนิ หรือแสดงความเอ็นดู ด้วยการหัวเราะขบขัน เป็นอันขาด เพราะจะทำให้ลูกเกิดอาการ กล้า ๆ กลัว ๆ ไม่มั่นใจในการออกเสียงครั้งต่อไป ถ้าพ่อแม่ขัดคอลูกบ่อย ๆ ลูกจะหมดความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตกับพ่อแม่และคนอื่น ๆ ในสังคม ที่สำคัญ คือ.. ลูกจะไม่รักหนังสือเพราะกลัวว่าอ่านแล้วจะโดนขัดคอ หรือโดนตำหนิ

อย่าที่ 7 อย่าแสดงความเบื่อหน่าย

พฤติกรรมการแสดงออกของพ่อแม่มีผลต่อชีวิตลูกทั้งทางตรงและทางอ้อม เรื่องการอ่านหนังสือให้ลูกฟังนี้ พ่อแม่จึงต้องระมัดระวังท่าทีของตัวเองให้ดี และต้องมีการเตรียมตัวที่ดี..ต้องมีความพร้อมทุกครั้งที่หยิบหนังสือมาอ่านให้ลูกฟัง หยิบหนังสือ คือ การหยิบความสุข อ่านหนังสือ คือ การอ่านความสุข เมื่อพ่อแม่ตั้งใจสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน จนลูกเป็นนักอ่านจริง ๆ ต้องเตรียมความพร้อมให้ดี เพราะลูกจะมีความต้องการในการอ่านมากขึ้น แน่ ๆ พ่อแม่จะมาทำท่าเบื่อหน่ายไม่ได้

ถ้าลูกสนใจในหนังสือ แล้วต้องการให้พ่อหรือแม่มาร่วมวงลงอ่าน ถ้าไม่สามารถทำได้ในทันที ต้องสร้างเงื่อนเวลาว่าให้แม่เสร็จงานนี้ก่อน หรือขอให้พ่อล้างรถให้เสร็จก่อนแล้วจะอ่านหนังสือที่ลูกเลือกไว้ให้ฟัง และเมื่อสัญญาแล้ว.. ต้องทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูก ห้ามบิดพลิ้ว ไม่เช่นนั้นจะทำให้ลูกผิดหวัง ถ้าเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ลูกจะปฏิเสธหนังสือ อย่างนี้ ลูกรักก็คงจะเป็นนักอ่านไม่ได้ เพราะพ่อแม่นั่นแหละที่เป็นตัวสกัดดาวรุ่งเสียเอง

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด