Sunday, June 24, 2018
Text Size

Tuesday, 25 June 2013 11:16

หนังสือคือทักษะ โดย ตุ๊บปอง

หนังสือทำให้ลูกฉลาด เพราะการที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังอย่างสม่ำเสมอ ลูกได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากหนังสือ ล้วนเป็นสิ่งใหม่ที่ น่าสนใจทั้งนั้น สมองของลูกจึงถูกกระตุ้นให้คิดและเรียนรู้ตลอดเวลาที่ได้ยินเสียง ได้เห็นภาพ ทำให้เกิดความคิดและจินตนาการตามไปด้วย เช่นนี้ จึงทำให้เซลล์สมองจึงยิ่งแตกแขนง และเมื่อเกิดขึ้นบ่อย ๆ ลูกจึงฉลาดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการอ่านหนังสือให้ฟังยังทำให้ลูกไหวตัวรู้เท่าทันความคิด อารมณ์และความรู้สึกตนเองและผู้อื่นได้ จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ ไม่หุนหันพลันแล่น เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักให้แบ่งปันคนอื่นแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีระบบ

หนังสือเป็นช่องทางที่สนุกสนาน และน่าสนใจในการทำให้ลูกได้เรียนรู้ถึงการรู้จักตนเอง รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความมีน้ำใจ การให้อภัย ความสงสาร และการไม่ดูแคลนผู้อื่น ไปพร้อม ๆ กับ เรียนรู้เรื่องความเมตตา การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง อย่างเป็นรูปธรรม และปลูกฝังศีลธรรมพื้นฐานและคุณธรรม ไม่ว่าจะเป็น ความขยัน ความประหยัด ความสะอาด ความสามัคคี ความสุภาพ ความมีน้ำใจ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย หรือความกตัญญูรู้คุณให้กับเด็ก

หนังสือหลายเล่มนำเสนอเรื่องราวที่มีปมปัญหา ทำให้ลูกได้ขบคิดและหาทางออกอย่างน่าตื่นเต้น พฤติกรรมของตัวละครหลายตัวเป็นต้นแบบของความกล้าหาญในการตัดสินใจ ตัวละครหลายตัวแสดงให้เห็นถึงการควบคุมสถานการณ์ ควบคุมอารมณ์ อดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น มีสติ พยายามแก้ไขปัญหาอย่างคนที่มองโลกในแง่ดี และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ ในสมอง วันหนึ่งเมื่อประสบปัญหา ลูกจึงมีทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายแนวทาง

หนังสือ สร้างทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น อย่างเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ รู้เท่าทันคน ไม่เป็น ผู้สร้างปัญหาให้เกิดในสังคม คบเพื่อนที่หลากหลาย ยอมรับในความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม เชื้อชาติและผู้ที่อยู่ต่างฐานะ รู้ว่าชีวิตต้องมีกติกา ดังนั้นการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ลูกจึงเป็นคนที่เคารพกติกาของสังคม

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด