Sunday, June 24, 2018
Text Size

Tuesday, 25 June 2013 11:00

บรรยากาศเอื้อ..ลูกรักการอ่าน โดย ตุ๊บปอง

การอ่านหนังสือและนิสัยรักการอ่าน ก็ดุจเดียวกับพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของลูก ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางใดย่อมขึ้นอยู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การส่งเสริมที่ถูกต้อง และความรักความเข้าใจเป็นพื้นฐาน

บางคนอาจเข้าใจว่านิสัยรักการอ่านขึ้นอยู่กับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว คือ ครอบครัวต้องมีฐานะ ลูกจึงจะรักการอ่าน เรื่องนี้ในประเทศไทยได้มีการสำรวจและวิจัยผ่านโครงการหนังสือเล่มแรกที่ส่งเสริมให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกมีอายุได้เพียง 6 เดือนพบว่า ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวนั้นมีผลกระทบต่อนิสัยรักการอ่านของเด็กน้อยมาก ไม่ว่าครอบครัวจะมีฐานะร่ำรวย ฐานะปานกลาง หรือฐานะยากจน เด็กทุกคนจะพัฒนานิสัยรักการอ่านขึ้นมาได้ด้วยเหตุปัจจัยอื่น ๆ ที่คล้ายกันโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะแต่อย่างไร แน่นอนว่าพ่อแม่ที่มีฐานะดีย่อมสามารถสนับสนุนลูกได้มากกว่าพ่อแม่ที่มีฐานะยากจน แต่ปรากฏว่าพ่อแม่ที่ยากจนหากสนใจในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่านจะแสวงหาหนังสือและสิ่งรอบตัวมาอ่านให้ลูกฟังอย่างกระตือรือร้น ในขณะที่พ่อแม่ในครอบครัวที่ร่ำรวย แม้จะซื้อหาหนังสือมาให้ลูกมากมายมากเพียงใด แต่ไม่ได้สนอกสนใจในการใช้หนังสือ ก็ไม่เกิดมรรคผลแต่อย่างใด

นั่นหมายถึง ปริมาณของหนังสือไม่ใช่คำตอบในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน พ่อแม่หลายคนคิดว่ายิ่งมีหนังสือมากจะยิ่งทำให้ลูกอ่านได้มาก และจะมีนิสัยรักการอ่านต่อไป แต่แท้จริงแล้วพัฒนาการแรกของการอ่าน และการมีนิสัยรักการอ่านของลูกนั้นเริ่มต้นด้วยความประทับใจในหนังสือเพียงไม่กี่เล่ม และยิ่งถ้าลูกชอบหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งจนรบเร้าให้พ่อแม่อ่านให้ฟังซ้ำ ๆ หลาย ๆ รอบ หรือหยิบจับมานั่งเปิดดูภาพด้วยตนเอง แล้วทำท่าเสมือนอ่านได้อยู่เสมอ ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นนักอ่านได้มากกว่าเด็กที่ถูกบังคับให้อ่านหนังสือที่มีอยู่มากมาย

ทั้งนี้มิได้หมายความว่าปริมาณหนังสือนั้นไม่สำคัญเลยเสียทีเดียว ต่อเมื่อลูกมีนิสัยรักการอ่านถึงระดับหนึ่ง แล้วมีโอกาสได้พบกับหนังสือที่หลากหลายจำนวนมากยิ่งขึ้น ก็ย่อมจะช่วยสนับสนุนนิสัยรักการอ่านของลูกต่อได้

ดังนั้นการสร้างบรรยากาศในบ้าน และการที่พ่อแม่ใช้หนังสือเชื่อมโยงการอ่านสู่กิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตร่วมกับลูก จึงมีความสำคัญมากกว่าจำนวนหนังสือ

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด