Sunday, June 24, 2018
Text Size

Tuesday, 25 June 2013 10:45

หนังสือภาพสำหรับลูก โดย ตุ๊บปอง

หนังสือภาพสำหรับเด็ก คือ วรรณกรรมสำหรับลูก ที่พ่อแม่ต้องสรรหาด้วยใจมาอ่านให้ลูกฟัง และเปิดให้ลูกดู เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ มีความเพลิดเพลินและเกิดความสุข ด้วยรูปเล่มที่สะดุดตา เนื้อหาที่สนุกสนาน และภาพประกอบที่มีสีสันงดงาม กระตุ้นเร้าความสนใจและความสามารถในการเรียนรู้ของลูกในแต่ละวัยได้อย่างเหมาะสม การคัดสรรหนังสือจึงต้องคำนึงถึงวัยของลูกเป็นสำคัญ เพราะหนังสือแต่ละเล่มมีความเหมาะสม และตอบสนองต่อความต้องการของลูกในแต่ละด้านต่างกัน หนังสือบางเล่มตอบสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกายเป็นหลัก ในขณะที่หนังสือบางเล่มตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจเป็นสำคัญ  

ในการคัดเลือกหนังสือให้ลูกนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงวัยของลูกเป็นสำคัญ นั่นหมายถึงหนังสือแต่ละเล่มต้องมีความเหมาะสม สนองตอบต่อความต้องการในแต่ละด้านของลูกได้อย่างลงตัว ทั้งความต้องการทางร่างกาย และความต้องการด้านจิตใจ

วัยปฐมแห่งชีวิตของลูกนั้นมีความต้องการความรัก ต้องการความใส่ใจ ความสนอกสนใจจากพ่อแม่ที่แสดงออกอย่างเปิดเผย ชัดเจน และเด่นชัดจนลูกสัมผัสได้ รวมถึงความมั่นใจในความปลอดภัยในการเคลื่อนไหวอย่างอิสรเสรี โดยมีใครสักคนอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความอุ่นใจ ซึ่งก็แน่นอนว่าคน ๆ นั้น ที่ลูกต้องการคือ พ่อ และแม่

หนังสือที่พ่อแม่เลือกมาสื่อรักถึงลูกนั้น จึงต้องมีลักษณะที่เด่นชัด ในหลายประการ ได้แก่ เนื้อหาต้องชัดเจน ดึงความสนใจของลูกน้อยได้ด้วยความสนุกสนานในความคิดที่แปลก ใหม่กับสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิต กระทบต่อความรู้สึก และอารมณ์ของลูก เช่น ชีวิตเล็ก ๆ ชนะชีวิตใหญ่ ๆ คนตัวเล็ก ช่วยคนตัวใหญ่ ความน่ารัก ในพฤติกรรมของตัวละครที่เป็นสัตว์ และความสนุกสนานที่เหลือเชื่อ และที่สำคัญ คือ แก่นของเรื่อง ต้องให้ความรู้ และนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติที่ดีงาม ที่นำเสนออย่างง่าย ๆตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน

การนำเสนอเรื่องต้องมีการเปิดเรื่อง เปิดปม เปิดประเด็น ที่น่าติดตาม เพื่อคลี่คลาย และแก้ไขปัญหาจนถึงบทสรุปถึงความสำเร็จในการคลี่คลายและแก้ไขปัญหาของตัวละคร แต่ละตัว เหล่านี้ ต้องอยู่ในกระบวนการใช้ภาษาที่ง่าย ๆ ซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ ทวนบ่อย ๆ สื่อสารตรงไปตรงมา กระชับ ได้ใจความ มีความหมาย และใช้ภาษาที่สละสลวยสวยงาม บุคลิกภาพของตัวละครต้องสนุกสนาน มีคุณค่าและมีความหมาย สร้างความประทับใจให้แก่ลูกตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เช่น ตัวละครของนิทานอีสป ที่ใช้สุนัขจิ้งจอกเป็นตัวแทนของคนเจ้าเล่ห์ เพทุบาย กระต่ายเป็นตัวแทนของความเชื่อใสสะอาด สิงห์เป็นตัวแทนของคนที่ เย่อหยิ่ง ทรนง

ภาพประกอบต้องสดใส สวยงาม สะอาดสะอ้าน มีความชัดเจนจนสามารถเล่าเรื่องได้อย่างดีและเปลี่ยนไปตามเนื้อหาอย่างน่าเชื่อถือ เพราะภาพและข้อมูลที่ผิดพลาดจะทำให้ลูกจำความผิดพลาดเหล่านี้ไปตลอด

ตัวอักษรต้องมีขนาดใหญ่ เส้นหนาเหมาะกับสายตาของลูก และต้องเป็นตัวอักษรที่เป็นปกติไม่เล่นหาง หรือ ไร้หัว

รูปเล่มมีความสำคัญทั้งในแง่ของความงาม ศิลปะ ภาพ ขนาด รวมถึงการใช้ และการเก็บรักษาและปกหนังสือที่ถือเป็นหน้าต่างให้ลูกสนใจด้วยสีสันที่สดใส ดึงดูดใจ ในความงามประณีตประดิษฐ์

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด