Sunday, June 24, 2018
Text Size

Monday, 24 June 2013 18:12

หนังสือคือของเล่น โดย ตุ๊บปอง

เด็กมีธรรมชาติของการอยากรู้อยากเห็น ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทำให้ลูกอยากสัมผัส อยากเรียน อยากรู้ และดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกได้เห็นล้วนเป็นของใหม่ที่ต้องตา ต้องใจ ต้องความรู้สึกของลูกไปเสียหมด โลกของลูกจึงเป็นโลกที่สดใสงดงาม ที่ทำให้ลูกเบิกบาน

ลูกเรียนรู้จากการเล่น การเล่นเป็นสิ่งสำคัญของเด็กเพราะการเล่นนำสู่การเรียนรู้ พ่อแม่จึงควรเปิดโอกาสให้ลูกได้ใช้จินตนาการ และแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์อย่างอิสระ ซึ่งพ่อแม่อาจมองว่าการเล่นของลูกนั้นไร้สาระ แต่สำหรับลูกแล้วการเล่นอย่างอิสระที่มีประจำทุกวันนั้นสำคัญยิ่งต่อชีวิต ช่วงเวลาของการเล่นอิสระของลูกอาจเป็นช่วงที่วุ่นวายของพ่อแม่ ขอให้พ่อแม่ทำความเข้าใจ และทำใจให้ได้ว่าขณะที่ลูกเล่นนั้น ลูกกำลังเรียนรู้จากการสำรวจโลก และชีวิตด้วยตนเอง พ่อแม่ต้องเข้าใจว่าการเล่นของลูกไม่เพียงแต่เป็นการกระตุ้นให้ลูกเกิดพัฒนาการในทุกด้านทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเท่านั้น แต่การเล่นยังทำให้ลูกสนุกสนานเพลิดเพลิน

ของเล่นของลูก จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างเสริมความสามารถของลูก เพราะเป็นสื่อให้ลูกได้เรียนรู้ และรับรู้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะลูกในขวบปีแรกที่เรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นสำคัญ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสที่ 5 คือ ตาดู หูฟัง จมูกรับกลิ่น ลิ้นรับรส และยังกายรับการสัมผัส ลูกจึงมักจะเอาเข้าปาก เพื่อใช้ปากสำรวจทั้งดูด เลีย อม ของเล่นจึงต้องปลอดภัย สะอาด พ่อแม่จึงพึงรู้พัฒนาการของลูก และไม่ควรไปแย่งของเล่นออกจากปากลูก เพราะจะทำให้ลูกหงุดหงิด อารมณ์เสีย และส่งผลให้ลูกขาดโอกาสในการใช้ปากสำรวจเพื่อการเรียนรู้

หนังสือจึงเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งของลูก ในขณะที่ลูกมีของเล่นเป็นหนังสือและเล่นเพลิน ๆ ลูกจะจดจ่อกับของเล่นมากกว่าเสียงของพ่อแม่ ดังนั้นเมื่อพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องอธิบายวิธีการเล่น เพราะอย่างไรก็ตามลูกจะคิดค้นหาวิธีเล่นเองได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ลูกจึงสนุกทุกครั้งที่จับหนังสือมาเล่น เพราะไม่ต้องเล่นตามแบบที่พ่อแม่สอน

เมื่อลูกหยิบหนังสือขึ้นมาความอยากรู้อยากเห็นจะแล่นจี๊ดขึ้นมาทันทีว่านี่คืออะไร ข้างในมีอะไร แล้วมือน้อย ๆ ก็เริ่มแคะ แกะ แยกชิ้นส่วน เป้าหมายคือ การต้องการเรียนรู้ของลูกเป็นสำคัญ หนังสือก็เช่นกัน เมื่อลูกจับหนังสือ ก็จะสำรวจตรวจตราว่ามีอะไรในแต่ละหน้ากระดาษ ในรูปมีอะไรอยู่บ้าง ลูกก็จะเริ่มคุ้ย แคะ แกะ ฉีก ด้วยความอยากรู้ว่ามันมีอะไร อยู่ในหนังสือ มีอะไรอยู่ในตัวน้องหมี มีอะไรในจันทร์เจ้าขา หรือมีอะไรในแมงมุมลายตัวนั้น

สิ่งสำคัญคือ เวลาที่ลูกนั่งเล่นของเล่นอยู่คนเดียวอยู่เพลิน ๆ พ่อแม่จงอย่าเข้าไปรบกวน ขอให้ลูกเล่นอย่างสบายใจต่อไปเถอะ เพราะขณะที่ลูกเล่นอยู่นั้นลูกกำลังใช้สติปัญญาความคิดในการหาวิธีการเล่นของเล่นในมืออย่างสร้างสรรค์ อย่ารบกวนขณะที่ลูกมีความตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งดี เพราะเวลาขณะนั้นความคิดของลูกกำลังแล่น ปล่อยให้ลูกได้ใช้เวลาของตนเองกับตัวเองในการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ต่อไป

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด