Sunday, June 24, 2018
Text Size

Monday, 24 June 2013 16:12

ทำไมต้องเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ โดย ตุ๊บปอง

pic53ด้วยความต้องการพื้นฐานของเด็ก คือ ความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น และความสัมพันธ์ที่ดี จากการมีปฏิสัมพันธ์จากพ่อแม่และคนรอบข้าง พ่อแม่จึงใช้ หนังสือ เป็นเครื่องมือและเป็นช่องทางในการสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะหนังสือภาพเปรียบเสมือนอาหารมื้อสำคัญมื้อหนึ่งของวันที่เป็นทั้งอาหารสมอง และอาหารใจที่เด็กทุกคนต้องได้รับ

หนังสือภาพสำหรับเด็กไม่ใช่หนังสือที่มีไว้ให้เด็กอ่านเอง แต่ต้องมีผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง และต้องอ่านอย่างสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรประจำวัน เมื่อพ่อแม่อุ้มลูกนั่งตัก แล้วสื่อรักด้วยหนังสือ จึงทำให้เด็กน้อยเรียนรู้ได้มากมายอย่างน่ามหัศจรรย์ อีกทั้งยังทำให้บรรยากาศในบ้านอบอุ่น พ่อแม่ลูกได้ใกล้ชิดกันและมีความสุขร่วมกันมากขึ้น

เพียงพ่อหรือแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 10-15นาที สายสัมพันธ์ที่อบอุ่นก็จะก่อตัวขึ้นเงียบ ๆ ช้า ๆ และแข็งแรงขึ้นในทุก ๆ วัน และถ้าพ่อแม่ยังคงอ่านต่อไปจนกระทั่งลูกอายุหกขวบ สายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้จะชัดเจน แข็งแรง และทอดยาวไกลได้ไม่มีที่สิ้นสุด

และเมื่อเด็กสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนและแข็งแรงกับพ่อแม่แล้ว เด็กจะสร้างตัวตนของตนเองที่ชัดตามไปด้วย เด็กจึงรักตนเอง และรู้ว่าอนาคตของตนเองจะไปไหน จึงเติบโตเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่จิตใจแข็งแรงและมีอนาคต

หากพ่อแม่และทุกคนในทุกครอบครัวทำเช่นนี้ อีกยี่สิบปีข้างหน้า สังคมไทยจะ ได้ประชากรพันธ์ใหม่ ที่พร้อมจะสร้างสังคมไทยให้สงบ เย็น และเป็นประโยชน์ร่วมกั

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด