Monday, June 17, 2019
Text Size

เรื่องราวน่ารู้

อ่านได้อ่านดี โดย ตุ๊บปอง  

"ต้อง 11 ..7 อย่า" คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (7) โดย ตุ๊บปอง  

"ต้อง 11 ..7 อย่า" คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (6) โดย ตุ๊บปอง  

"ต้อง 11 ..7 อย่า" คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (5) โดย ตุ๊บปอง  

"ต้อง 11 ..7 อย่า" คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (4) โดย ตุ๊บปอง  

"ต้อง 11 ..7 อย่า" คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (3) โดย ตุ๊บปอง  

"ต้อง 11 ..7 อย่า" คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (2) โดย ตุ๊บปอง  

"ต้อง 11 ..7 อย่า" คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (1) โดย ตุ๊บปอง

มหัศจรรย์แห่งการอ่าน โดย Kan Kanjana  

สร้างสิ่งแวดล้อม ให้เป็นสิ่งแวดรัก โดย ตุ๊บปอง  

เปิดหนังสือ...เปิดหน้าต่างการเรียนรู้ของเด็ก โดย ตุ๊บปอง  

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด