Saturday, November 18, 2017
Text Size

ออกอากาศตอน นิทานอาเซียน

แขกรับเชิญ สำนักพิมพ์พาส เอ็ดดูเคชั่น

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด