Monday, January 20, 2020
Text Size

Monday, 15 October 2012 18:00

เมืองคนเด็ก

เมืองคนเด็ก
ปรีดา อัครจันทโชติ
กรุงเทพฯ: แพรวเยาวชน, 2550
242 หน้า, 13 X 18 ซ.ม.
ISBN 978-974-9804-96-4, อายุ 12-18 ป๊
โลกของเด็ก การอนุรักษ์โลก

เมืองคนเด็กเป็นเรื่องเล่าแบบนิทานเกี่ยวกับความเสื่อมทรามของโลกที่มนุษย์แบ่งฝักแบ่งฝ่าย แก่งแย่งชิงดี ใช้ทรัพยากรอย่างไม่บันยะบันยัง ทำลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความสุขสบายให้ตนเอง ส่งผลให้โลกถูกทำลาย ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็ดับสูญเช่นกัน เด็กๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ใหญ่แก้ปัญหา พวกเขาจึงเดินทางไปหาดินแดนใหม่ เด็กๆ สร้าง “เมืองคนเด็ก” ขึ้นมาใหม่ รวมทั้งวางกฎเกณฑ์ในการดำรงอยู่ร่วมกัน เป็นดินแดนแห่งอิสระที่พวกเขาอยากทำอะไรก็ได้ และเป็นดินแดนที่ผู้ใหญ่ไม่มีสิทธิ์อยู่ แม้เด็กจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับ “ปีศาจ” ผู้ใหญ่ที่คอยเข้ามาหาประโยชน์ในดินแดนของพวกเขา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ จะทำอย่างไรเมื่อวันหนึ่งพวกเด็กก็ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เมืองคนเด็กจึงเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการร่วมกันสร้างโลกในอุดมคติ

ปรีดา อัครจันทโชติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ทำงานด้านการเขียน การแปล การวิจัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานเขียนอย่างต่อเนื่อง คือ เจ้าชายไม่วิเศษ (2546) เจ้าชายไม่พูด (2547) ขบวนการนิทานและสหาย (2549) และงานแปลหนังสือภาพสำหรับเด็กเรื่อง “กูจี กูจี”

อ่านบทความภาษาอังกฤษ

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด