Monday, January 20, 2020
Text Size

บริษัทชั้นนำสนับสนุนการ"นำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ"

บริษัท สตาร์ บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) สำนักพิมพ์แจ่มใส และ บริษัท เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการ "นำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ" ของ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ขอให้ความดีงามที่ท่านกระทำในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่าน และญาติมิตร มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป