Monday, January 20, 2020
Text Size

อ่านสร้างสุข

บ่ายขึ้นเวที "อ่านสร้างสุข" ของ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ที่คุณ เจ สุดใจ ก่อการดี ด้วยการให้ "ตุ๊บปอง" ขึ้นไปหง่อมอยู่คนเดียว บนเวทีกับวัยรุ่นอย่าง น้องพัดชา AF ดร.ป๊อบ(นักเขียน) และน้องป๊อบ (ดาราวัยรุ่น จากเรื่อง แรงเงา) สนุกสนานกันไปตามวัยมั่ง..เกินวัยมั่ง ก็คงได้ประโยชน์มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ความสนใจของแต่ละคน

เวทีนี้.. เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ได้พูดถึงเมล็ดพันธุ์ความดีที่แม่บ่มเพาะไว้ในชีวิตลูก..ให้สาธารณะฟัง
..รักแม่จังเลย..