Monday, January 20, 2020
Text Size

บริษัท แอ๊ดวานซ์ แคปพิตอล จํากัด นำของบริจาคมอบให้ที่มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 บริษัท แอ๊ดวานซ์ แคปพิตอล จํากัด นำของบริจาคทั้งหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน ของเล่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าและอื่น ๆ มามอบให้ที่มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กเพื่อมอบให้เด็กและครอบครัวที่ด้อยโอกาสต่อไป

ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นว่า..

แม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงเพียงใด แต่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่พร้อมจะเผื่อแผ่น้ำใจแก่ผู้ด้อยโอกาส

ขอขอบคุณที่บริษัท แอ๊ดวานซ์ แคปพิตอล จํากัด มีส่วนในการสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ ขอให้ความสุขนี้ กลับไปสู่ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว ญาติมิตรและผู้มีส่วนร่วมทุกคนตลอดไป